Tjänster Möte, Incentive, Konferens, Händelser

Möte

  • Meeting Services
Meeting
  • Boende alternativ för dina behov
    Innovativa koncept mötes
    Mötes registreringar och assistenttjänster
    Kreativa designidéer för virtuella och tryckta metarials
    Välkommen  tjänster
    Teknisk utrustning solutionsInterpreting tjänster
    IT tjänster
    Transfer tjänster
    Reklammeterial hantering
    VIP-service
Kontakt oss

Incentive

  • Incentive Services
Incentive
  • Logi tjänster 
    Välkommen tjänster
    Transfer tjänster
    Registrering och bistånds  tjänster 
    Företagsbesök
    Kulturella besök
    Motiverande och tekniska besök
    Teambuilding eventsIndoor och friluftsliv
    PR  tjänster
    Gala och coctail organisering
    Värd och värdinna tjänster
Kontakt oss

Konferens

  • Conference and Congress Services
Conference
  • Konferens-och kongress hyvling
    Webbplats design
    Beredning av konferensbroschyr
    Beredning av konferens affischer och utskrifter
    PR-tjänster
    Sponsor negotitations
    Logi tjänsten
    Transfer
    VIP tjänster 
    IT tjänster
    Reklammeterial hantering
    Välkommen tjänster
    Host & Hostess tjänster
    Galamiddag hyvling
Kontakt oss

Händelser

  • Event Services
Event
  • Händelse hyvling
    Beredning av händelse broschyr, affischer och utskrift
    PR tjänster
    Sponsor negotitations
    Transfer och boende tjänsten
    Mötes tjänster
    IT tjänster
    VIP tjänster 
    Catering
    Reklammeterial hantering
    Välkommen tjänster
    Host & Hostess tjänster
    Säkerhetstjänster
    Galamiddag hyvling
Kontakt oss
    2007- 2014 Nordic Travel ıstanbul all rights reserved.